Narrativ tilgang

Vi udvikler alle fortællinger om os selv. Livet fortolkes, mens vi lever det, og vi forsøger hele tiden at skabe mening. Gennem narrative samtaler kan jeg hjælpe dig med at inddrage hidtil oversete dele af din livsfortælling, bryde usunde mønstre og bearbejde traumer.

Mit udgangspunkt er, at livet er en gave, samt at alle mennesker har værdi. Vores personlighed formes i mødet med andre mennesker og gennem vores valg og handlinger. Vi er skabt som relationelle og ansvarlige individer, der har brug for tæt samspil med vores medmennesker.

Et menneske rummer altid mere, end man ser ved første øjekast. Sammen undersøger vi nuancerne i din historie, så du får et bredere fundament at stå på i livet. Du får nye muligheder for at skabe overblik over hændelser og sammenhænge i livet.

Narrative terapi er altså en samarbejdsorienteret tilgang, hvor vi udforsker livshistorier og forholder os til dem. Hovedtanken bag den narrative metode er, at der ikke findes én sand historie, men mange mulige historier, som du kan fortælle om dit liv.


Fuld af liv

Sommerfugle er sårbare, men fulde af liv. Derfor anvender jeg dette motiv i mit logo.

Inden sommerfuglen spreder deres smukke vinger ud, har de gennemgået en imponerende forandring fra lave til puppe for til sidst at kunne flyve. Kunstnere har gennem tiden brugt dem som symbol for forvandling og skønhed. På grund af deres ofte lyse og smukke mønstre kan sommerfugle repræsentere håb og glæde. Og i børnelitteraturen anvendes de ofte til at repræsentere skønhed, leg og eventyr.

Traumatiske hændelser kan vanskeliggøre eller forhindre vores mulighed for at opleve livet i dets mest livgivende udfoldelse. Vi kan opleve, at vi befinder os i en ”puppe”, hvor vi ikke kan forbinde os til verden. Evnen til intimitet og nærhed forsvinder, og vi bevæger os ikke frit.

Terapi er en hjælp til at genvinde håb og glæde. Ingen kan altid føle sig som en sommerfugl, men vi har alle brug for øjeblikke, hvor vi gør det. Ved at genbesøge og genfortælle vores erfaringer, mærke dem, forholde sig til dem og lade dem give mening, kan det blive muligt at trænge igennem ”puppen” og ud til livet.

Priser

  • Individuelle terapisamtaler: En time – 750 kr. (studerende 500 kr.)
  • Familieterapisamtaler forældre/børn og unge: Halvanden time – 1400 kr.

Eventuelle transportudgifter tillægges prisen.

Samtalerne finder sted i et værelse, der er indrettet til formålet på min adresse. Er der behov for det, kan terapien også finde sted i dit eget hjem.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening skal følge foreningens etiske regelsæt. De etiske regler sikrer klienterne kvalificeret psykoterapi og de bedste muligheder for at fremme deres personlige udvikling og psykiske sundhed. Du kan finde reglerne på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside.

Psykoterapeut og familiebehandler

Irene Søgaard Mikkelsen