Om mig

Mit navn er Irene Søgaard Mikkelsen og er bosiddende i Kolding. Jeg er gift med Thomas, og sammen har vi en datter.

Jeg arbejder ud fra en narrativ tilgang og har mere end 20 års erfaring som socialpædagog på forskellige institutioner, som yder støtte og hjælp til sårbare familier. Her har jeg deltaget i det tværfaglige samarbejde med at støtte det enkelte barn eller barnets nærmeste pårørende. I dette arbejde har jeg mødt børn og forældre med forskellige livsfortællinger og behov. Jeg brænder for at være i samtale med mennesker om, hvordan vi kan bevæge os væk fra problemhistorier til et mere foretrukket sted at stå i livet. Disse erfaringer har jeg trukket med ind i mit terapeutiske rum.

I 2020 afsluttede jeg en narrativ terapeutuddannelse ved DISPUK, og i december 2022 færdiggjorde jeg min uddannelse som psykoterapeut samme sted. Desuden er jeg ansat som familiebehandler ved Familiebo i Vejle, som drives af Jysk Børneforsorg.

Jeg modtager løbende supervision.

Psykoterapeut og familiebehandler

Irene Søgaard Mikkelsen